NeuroScan

Locatie Draai:
Draai 11
3311 JJ Dordrecht


Locatie Gebouw de Burgraadt:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht


Mail info@neuroscan.nl 
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 
  HKZ keurmerk Zorg en Welzijn vrijstaand

vacatures banner


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/neuroscan/www/templates/neuroscan2014_04/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/neuroscan/www/templates/neuroscan2014_04/html/modules.php on line 39

Welkom bij Neuroscan

Casusbeschrijving van een succesvolle behandeling

Binnenkomst/cliëntinformatie

R., een 15-jarige jongen met ADD wordt aangemeld voor behandeling. Hij wordt gehinderd door concentratieproblemen, zoals dromerigheid en afleidbaarheid. Momenteel gebruikt R. medicatie voor zijn klachten. Hij ondervindt echter bijwerkingen van de medicatie, zoals inslaapproblemen, een vlakke stemming en weinig eetlust. Ouders en R. willen de dosering graag verminderen of geheel staken en melden zich om deze reden aan voor de behandeling bij NeuroScan bestaande uit een combinatie van gesprekstherapie en neurofeedbacktraining.

Behandelverloop

Na het intakegesprek heeft een intern overleg plaatsgevonden waarin het aanwezige psychologisch onderzoek voldoende recent en compleet werd beoordeeld. Er werd geen indicatie gezien voor aanvullend psychodiagnostisch onderzoek alvorens te starten met behandeling. Voor de neurofeedbackbehandeling was het wel noodzakelijk om een EEG-onderzoek af te nemen waarvan de resultaten met ouders en R. in een adviesgesprek zijn besproken. De behandeling is vervolgens gestart met het opstellen van de behandelovereenkomst waarbij R. en ouders doelen aangaven die gericht waren op het verbeteren van de concentratie en het verminderen van de medicatie/bijwerkingen. Andere doelen hadden betrekking op het versterken van de sociale vaardigheden, planningsstrategieën en het leren omgaan met boosheid. De behandeling omvatte twee sessies per week, waarbij iedere 10 sessies met ouders en R. werd geëvalueerd. Tussentijds was er contact met ouders voor ondersteuning/begeleiding en werd school eveneens bij de behandeling betrokken voor tips en uitleg over de omgang met R., maar ook over AD(H)D en de behandeling bij NeuroScan. De informatie van school werd meegenomen in de evaluaties met R. en zijn ouders. In totaal heeft R. 30 sessies gehad waarbij er 20 minuten werden besteed aan neurofeedbacktraining en 40 minuten aan gesprekstherapie.

Resultaat behandeling

Door het gunstige effect van de behandeling heeft R. zijn medicatie kunnen staken. R. had al gemerkt dat hij zich door de behandeling ’s avonds, wanneer de medicatie was uitgewerkt, beter kon concentreren op zijn huiswerk dan voorheen. Om deze reden hebben ouders en R. geprobeerd om het gebruik volledig stoppen met zeer positief resultaat. R. merkte dat hij zich zonder zijn medicatie nog steeds goed kon concentreren en dat zijn hongergevoel weer toenam. Ook sliep hij zonder de medicatie beter in en merkten ouders dat hij actiever/levendiger was. Ouders en R. zijn zeer blij met het behaalde resultaat; hun doel om de medicatie te stoppen is geslaagd en ook in de sociale omgang gaat het goed. R. heeft tijdens de therapie geleerd om beter om te gaan met gevoelens van boosheid. Er is met ouders en R. afgesproken om elkaar na 3 maanden nog eens te zien voor een follow-up afspraak.

Resultaat behandeling na 3 maanden tijdens follow-up

R. geeft aan dat het nog steeds goed gaat wat betreft zijn concentratie, eetlust en het inslapen. Dit wordt door ouders beaamd. R. gebruikt sinds het beëindigen van de behandeling bij NeuroScan geen medicatie meer en dit verloopt heel goed. Ouders zien dat R. minder vermoeid is, fitter oogt en goed in zijn vel zit. Zij zijn heel tevreden over hoe het nu met R. gaat en hoe hij functioneert.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz