Klachtenprocedure

Wij doen bij NeuroScan ons best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zo zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Als u een klacht heeft stellen wij het op prijs dat u deze eerst met de betrokken medewerker probeert te bespreken.

Als u dit liever niet doet, of uw klacht hierdoor niet verholpen wordt, kunt u ook contact opnemen met een van de praktijkhouders, Marijke Hofstede of Paul du Jour.

Als dat geen oplossing voor u biedt, staat de volgende mogelijkheid voor u open: U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.degeschillencommissiezorg.nl