Wat is Specialistische GGZ

In de specialistische GGZ bieden wij:

  • uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek voor een complexe hulpvraag
  • intensieve behandeling

Naar de specialistische GGZ wordt verwezen door de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of lokaal jeugdteam als er een vermoeden bestaat van een in de DSM vermelde stoornis, met een hoge mate van complexiteit en/of hoog risico. Onder complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen (comorbiditeit) zoals psychiatrische problematiek in relatie tot een lichamelijke ziekte, angst- en stemmingstoornissen, sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornissen, maar ook de wisselwerking tussen kindproblematiek en ouder- of gezinsproblemen.